Tako se na objektu ali gradbišču ne zvrsti veliko delavcev, ki izvedejo različna gradbena in obrtniška dela, ampak vsa gradbena in obrtniška dela izvedemo z nekaj istimi delavci. To predstavlja veliko prednost pri časovni usklajenosti posameznih faz del, saj ni potrebno čakati različnih delavcev za posamezno fazo del, kakor tudi ne izvajati neprestane koordinacije med delavci za različna dela.

Strokovno vodstvo ima dolgoletne izkušnje pri izvajanju različnih zahtevnih gradenj in adaptacij s posebnim poudarkom na kvalitetnem izvajanju del in nenehnem izobraževanju s področja pasivne gradnje.

Tako smo v zadnjem desetletju zgradili že več PASIVNIH objektov tako klasično zidanih z opeko, kot betonskih , v zadnjem obdobju pa izvajamo predvsem lesene montažne objekte v pasivnem standardu.
Kolektiv podjetja K.biro d.o.o. je specialist za:
 • LESENE SKELETNE HIŠE
 • LESENE FASADE
 • LESENE TERASE IZ VSEH VRST LESA
 • GRADNJO VSEH VRST OBJEKTOV, ADAPTACIJSKA DELA
 • NADZOR NAD IZVAJANJEM LESENIH PASIVNIH OBJEKTOV
 • INŽENIRING IZVAJANJA VSEH VRST GRADENJ IN VODENJE INVESTICIJ IN OBJEKTOV
 • PODOPOLAGALSKA DELA
 • SUHOMONTAŽNA DELA
 • FASADERSKA DELA
 • RAL VGRADNJE VSEH VRST STAVBNEGA POHIŠTVA
 • KARAKTERISTIČNI PREREZI PASIVNE SKELETNE LESENE HIŠE